Գրանցում

Սյունիքի մարզի մասնաճյուղերի սաներ

 

  Կապանի մասնաճյուղ, մարզիչ Ստեփան Խաչատրյանի սաները 

  Քաջարանի մասնաճյուղ, մարզիչ Արտաշես Գրիգորյանի սաները 

  Գորիսի մասնաճյուղ, մարզիչ Կարեն Պետրոսյանի սաները 

  Ագարակի մասնաճյուղ, մարզիչ Պետրոս Մանուկյանի սաները 

  Մեղրիի մասնաճյուղ, մարզիչ Իսրայել Մարգարյանի սաները

  գ. Տեղի մասնաճյուղ, մարզիչ Վարուժան Շեգունցի սաները
Developed by 5165m Studio